top of page

Prywatność

Oświadczenie o ochronie prywatności - Cios w szkole! Geir Aage Sveen AS (zwany dalej Blås i skolen)

1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe nie są gromadzone w celach innych niż Blås w ramach działalności szkoły i nie są udostępniane osobom trzecim bez specjalnej zgody (patrz sekcja 7 – o osobach trzecich). „Kopia ślepa” jest standardem w przypadku masowych e-maili ze szkoły Blås i school, dzięki czemu odbiorcy wiadomości nie widzą innych odbiorców w polu adresu.

2. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
Blås i schol zależy od znajomości przynależności/klasy szkoły podstawowej, ponieważ Ustawa o oświacie przewiduje współpracę ze szkołą podstawową. Brakująca lub niepoprawna informacja o przynależności do szkoły spowoduje gorszą ofertę kursu, a także utrudni dotarcie do ucznia z pilnymi wiadomościami.
 

3. INFORMACJE WRAŻLIWE
Blås i school nie gromadzi danych wrażliwych, jednak czasami kandydaci przekazują takie informacje bez ich prośby. Informacje takie przekazywane są wówczas, gdy wnioskodawca uzna je za ważne informacje, które mogą mieć znaczenie przy przetwarzaniu. Mogą to być informacje o różnych niepełnosprawnościach, np. Informacje wrażliwe, które nie są uważane za istotne, są natychmiast usuwane. Odpowiednie informacje przechowywane są w polach tekstowych, które są widoczne tylko dla pracowników z uprawnieniami administratora. W razie potrzeby informuje się nauczyciela.

4. ZDJĘCIE itp.
Miejsce ucznia w Blås w szkole często wiąże się, oprócz nauczania, z publicznymi występami/wystawami. W takich kontekstach należy się spodziewać, że zostanie sfotografowany lub że zostaną wykonane nagrania wideo lub audio. Może tego dokonać prasa, pracownicy szkoły Blås lub inni rodzice. Dlatego duża część Blås objęta działalnością szkoły jest niezgodna z zakazem robienia zdjęć. Jeśli jest to trudne, porozmawiaj ze szkołą kulturalną.
Jeśli ma to mieć znaczenie – np. w pracy profilowej – wykorzystującej obrazy m.in. poszczególnych uczniów, Blås w szkole naturalnie prosi o wcześniejszą pisemną zgodę.

5. ZGODA
Blås i skolen ma obowiązek we współpracy ze stowarzyszeniem i szkołą zapewnić ofertę szkoleniową, ale nie ma tu żadnego indywidualnego prawa. Dlatego też dobrowolne jest, czy chcesz skorzystać z oferty, czy nie, a zatem dobrowolne jest również rezygnacja z informacji, o które prosi Blås i school. Brak podania tych informacji oznacza brak możliwości rozpatrzenia wniosku o miejsce na kursie.
Zgodnie z przepisami o ochronie danych (RODO) masz prawo wycofać każdą zgodę, ale może to skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku lub kontynuowania świadczenia usługi.

6. USUWANIE I ARCHIWALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH
Istnieje możliwość usunięcia rejestracji. Na żądanie dane osobowe mogą zostać zanonimizowane, tj. nie ma możliwości powiązania informacji z osobą na podstawie m.in. zapisy w rozkładach jazdy.

7. O OSOBACH TRZECICH
Blås i schole przekaże dane osobowe klientowi (stowarzyszeniu/szkole) bez uzyskania na to zgody.

Można się spodziewać konieczności podania imienia i nazwiska, dyscypliny (narzędzia itp.), nazwiska opiekuna oraz danych kontaktowych stowarzyszeniu i szkole, w której powinny znajdować się dodatkowe takie informacje, prawdopodobnie będzie to zależeć od charakteru i czasu trwania projektu. W wielu takich przypadkach ktoś jest proszony – lub mądrzej jest nie być o to proszony – o podanie informacji uznawanych za wrażliwe. Typowym przykładem jest alergia pokarmowa.
Uczestnicząc we wspólnych projektach (razem z osobą trzecią) często można wykorzystać imię i nazwisko, dyscyplinę, a często także wiek. Przykładem tego jest wspólny koncert lub występ, a informacje te są często wykorzystywane w programie koncertu. Patrz także punkt 4.

8. PRAWA
Zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności masz prawo dostępu do zarejestrowanych informacji i masz prawo zabrać je „ze sobą” (przenoszenie danych). W Blås i schole kandydaci rejestrują jedynie własne dane osobowe, zatem taka potrzeba nie powinna występować. Masz jednak również prawo w każdej chwili sprawdzić, czy podane informacje są prawidłowe. Masz możliwość (i zachęcamy Cię do) sprawdzenia/zmiany tego poprzez własny login do Spondadmin. Blås i school sama aktualizuje informacje w przypadku wykrycia błędów.

9. BEZPIECZEŃSTWO POSTANOWIEŃ
Poprzez własne szkolenia i procedury szkoła Blås i school musi zapewnić bezpieczeństwo informacji. Bezpieczeństwo danych jest zabezpieczone umowami zawartymi przez stowarzyszenie ze Styreportalen AS i Spond AS.

Więcej na temat prywatności i RODO możesz przeczytać na stronie Norweskiego Urzędu Ochrony Danych:

bottom of page