top of page

Musikkopplæring

Vår opplæring er basert på Suzuki-metoden som brukes mye i fiolinundervisning, bare at vi tar det over til blåseinstrumenter. Det kan ikke sammenlignes helt. Dette da i Suzuki-metoden skal de repeteres også hjemme med en forelder. Det gjør ikke vi da vi ikke har ekstra instrumenter til foreldrene som de skal bruke. 

I Blås i Skolen benytter vi 3 typer instrumenter samtidig. Kornett, althorn og baryton har alle 3 ventiler. Det blir tostemt når de spiller ved å trykke likt som det kursleder gjør. Alle tre typene har samme måte å danne tone på og vi får da en rask progresjon. Dette vil ikke forringe mulighetene for å velge trommer eller treblås (klarinett/fløyte/saxofon) senere hvis det ønskes å spille i korpset som ordinært medlem. 

Vi mener også at det skal være lystbetont og ikke "lekse/øve- basert" slik at det er fint at barna feks spiller for dere det de har gjort på kurset, men ikke kaller det øver eller lekser. Lydfiler til å spille sammen med får dere tilgang på. Vi bruker heller ikke noter eller notenavn på den korte tiden kurset er.

Litt utfyllende informasjon om Suzuki, klippet fra Norsk Suzukiforbund sin side:

Den japanske fiolinisten Shinichi Suzukis (1898 – 1998) pedagogiske utgangspunkt er at alle barn er født med mange talenter og potensialer, men barnet må ha en stimulerende oppvekst for at egenskapene skal utvikles. Det er viktig at barnet stimuleres tidlig, og at det får et positivt forhold til kunnskap.

Barna lærer musikk som de lærer sitt språk – via øret. Gjennom å lytte til og etterligne de voksnes språk, lærer det lille barnet å snakke. Dette krever mye repetisjon, men barnet lærer å snakke sitt språk perfekt, lenge før det lærer å lese.

Ved å lytte til musikk, hver dag, lærer det lille barnet musiske fraseringer, rytmikk og intonasjon.

Suzuki kalte selv sin musikkpedagogikk for morsmålsmetoden. Som morsmålet finnes musikken i barnets miljø fra fødselen av. Barnet lytter tidlig til musikk, og skal etter hvert etterligne det på sitt instrument. Barnet vil i begynnelsen ikke være bundet av et notebilde, men bruke den musikken det har lyttet til som en rettesnor. Senere når barnet blir symbolmodent lærer det å lese noter, og vil bruke notene i større grad etter hvert som de blir eldre.

Den musiske litteraturen som brukes i metodikken er barnesanger og klassisk musikk. I tillegg brukes en del folkemusikk hvis tradisjon ikke er ulik tanken bak morsmålsmetoden.

Repetisjon av gamle stykker er sentralt i metodikken. Parallellen til språket er tydelig. Barna videreutvikler gamle stykker m.h.t. musisering, klang og utøvelse. På den måten oppøves repertoar og memoreringsevne, noe som kommer dem til gode i alle situasjoner på skolen og senere i livet.

---

Vi presiserer at vi ikke er en del av Norsk Suzukiforbund, men bruker mye av deres pedagogikk  - og vi heier veldig på dem og gir informasjon om dem til de som heller ønsker å spille strykeinstrument etter avsluttet blås i skolen. Det er bare flott når barna blir glade i musikk. 

e3nhI_MTP_MTP_Bb-kornett__mod_edited_edited_edited.jpg
16818_MTP_MTP_Bb-baryton_mod_edited_edited.jpg

Kornett

En kornett er et messingblåseinstrument med tre ventiler og form som en trompet, men skiller seg fra denne ved å ha en kortere og mer kompakt form, konisk boring og en noe mykere tonekvalitet. Kornetten er vanligvis stemt i B. 

Norges musikkorps forbund har laget en ypperlig video som beskriver kornetten, og forskjellene på den og trompet. 

https://youtu.be/ncM1NwF8heM

Althorn

Althorn er et musikkinstrument som hører til messinggruppen. Det ligner på tuba i formen, men er betydelig mindre og er lett å bære. Det er et vanlig instrument i skolekorps og brassband, men egner også til solospill eller ensembler.


 Althorn er stemt i Eb og et godt instrument å starte med som nybegynner da det er relativt lettblåst. Instrumentet har tre ventiler og man spiller med høyre hånd. 

Her er også en glitrende innføring i Althorn fra Norges musikkorps forbund

https://youtu.be/xH3w4kmw9s8

 

Tenorhorn / Baryton / Euphonium

Hvorfor kan de ikke bare ha ett navn på dette instrumentet? Her er det endel begrepsforvirring men vi bruker baryton som en fellesbetegnelse under kurset. 

Alle instrumentene i denne familien er stemt i B,  regnes som koniske og har en myk og vakker klang.

 

En funfact: Eufonium betyr jo bokstavelig talt "velklang”. 

En god innføring finner du på denne videoen fra Norges musikkorps forbund

https://youtu.be/lusJsOzpEpo

bottom of page