top of page
9_47_l.jpg
logo.png

Hva er Blås i Skolen?

Blås i Skolen er et kort introduksjonskurs til instrumenter og samspill i SFO/AKS-tiden. Tilbudet er GRATIS for elevene.

I Blås i Skolen benytter vi i hovedsak 3 typer instrumenter samtidig. Kornett, althorn og baryton som alle har 3 ventiler. Dette vil ikke forringe mulighetene for å velge andre instrumenter senere hvis det ønskes å spille i korpset som ordinært medlem. 

Hvis du blåser i skolen gjennom oss får du låne med deg et instrument hjem. Vi samarbeider gjerne med skolekorpset som låner dette ut. I løpet av noen få uker så kommer du "rett på musikken" med å herme etter leder av kurset. Gjennom lytting lærer barnet å spille noen sanger som de vil vise frem på en konsert på slutten av kurset. 

For skolen vil dette være en fin måte å oppnå kompetansemålene for 2. trinn musikk fra Utdanningsdirektoratet:

 https://www.udir.no/lk20/mus01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv193?lang=nob

bottom of page